Đang xử lý...


Khóa họcMicrosoft SQL Server Tất cả

DIỄN ĐÀN LỊCH PHÁT HÀNH KIỂM TRA KIẾN THỨC

Ngoài những bài giảng được liệt kê bên dưới. Bạn có thể chọn chủ đề là tất cả hoặc chỉ chọn những chủ đề bạn quan tâm để xem.

Quản trị và cấu hình

Bulk Insert trong SQL Server

Kĩ thuật chèn nhiều dữ liệu vào CSDL dựa trên 1 file Dữ liệu (txt, excel,....) không cần các thao tác nhập liệu
03/11/2011
Lượt xem: 3299

Các câu lệnh định nghĩa dữ liệu

Data Definition Language viết tắt là DDL, ngôn ngữ dùng để định nghĩa các thuộc tính và tính chất của cơ sở dữ liệu, như mẫu bố trí bản ghi, các định nghĩa trường, các trường khoá, các vị trí tệp, vv.
21/09/2011
Lượt xem: 3534
CiOne ®2011
Đang tải dữ liệu