Đang xử lý...


Khóa họcTìm hiểu các đặc điểm về C# Tất cả

DIỄN ĐÀN LỊCH PHÁT HÀNH KIỂM TRA KIẾN THỨC

Ngoài những bài giảng được liệt kê bên dưới. Bạn có thể chọn chủ đề là tất cả hoặc chỉ chọn những chủ đề bạn quan tâm để xem.

Tìm hiểu về C-Sharp 3.0

C-Sharp 3.0 Phần 9: Partial Class

Phần cuối cùng này sẽ giới thiệu về khái niệm Partial Class, khái niệm được sử dụng rất nhiều trong các Framework như LINQ to SQL, Entity Framework. << Video này được thực hiện bởi tác giả Bửu Nguyễn (www.buunguyen.net/blog) dưới sự tài trợ của Microsoft Vietnam. CiOne đã được tác giả Bửu Nguyễn và đại diện Microsoft Vietnam chấp thuận cho đăng lại.>>
09/08/2011
Lượt xem: 1656

C-Sharp 3.0 Phần 8: Lambda Expression

Bài này tác giả sẽ giới thiệu về Lambda Expression, đây là một khái niệm được dùng rất phổ biến trong .NET từ phiên bản 3.0 trở đi.. << Video này được thực hiện bởi tác giả Bửu Nguyễn (www.buunguyen.net/blog) dưới sự tài trợ của Microsoft Vietnam. CiOne đã được tác giả Bửu Nguyễn và đại diện Microsoft Vietnam chấp thuận cho đăng lại.>>
09/08/2011
Lượt xem: 1674

Tìm hiểu về C-Sharp 4.0

C-Sharp 4.0 Phần 8: Named Parameters

Bài cuối trong phần những đặc điểm của C# 4.0 sẽ là Named Paramters. Khai báo tường mình, tối thiểu code được viết là điều mà các lập trình viên luôn hướng đến, Named Parameters sẽ giúp chúng ta hiện thực một số tính năng như vậy.. << Video này được thực hiện bởi tác giả Bửu Nguyễn (www.buunguyen.net/blog) dưới sự tài trợ của Microsoft Vietnam. CiOne đã được tác giả Bửu Nguyễn và đại diện Microsoft Vietnam chấp thuận cho đăng lại.>>
10/08/2011
Lượt xem: 1151

C-Sharp 4.0 Phần 7: Optional Parameters

Bài tiếp theo này chúng ta sẽ tìm hiểu Optional Parameters, một khái niệm đã có trong C&#43;&#43; nhưng trong những bản C# &lt;4.0 thì không. Tác giả sẽ giới thiệu với bạn cách sử dụng nó như thế nào trong video này.. << Video này được thực hiện bởi tác giả Bửu Nguyễn (www.buunguyen.net/blog) dưới sự tài trợ của Microsoft Vietnam. CiOne đã được tác giả Bửu Nguyễn và đại diện Microsoft Vietnam chấp thuận cho đăng lại.>>
10/08/2011
Lượt xem: 870

LINQ to Object

LINQ Phần 2: Tìm hiểu về LINQ to Object

Bài này tác giả sẽ giới thiệu bạn về một số cách thức làm việc của LINQ to Object. Mã nguồn mẫu bạn có thể down về trong bài giảng này.. << Video này được thực hiện bởi tác giả Bửu Nguyễn (www.buunguyen.net/blog) dưới sự tài trợ của Microsoft Vietnam. CiOne đã được tác giả Bửu Nguyễn và đại diện Microsoft Vietnam chấp thuận cho đăng lại.>>
11/08/2011
Lượt xem: 4058

LINQ Phần 1: Tổng quan về LINQ

LINQ là một đặc điểm được nói rất nhiều khi .NET 3.0 ra đời, Bài này tác giả sẽ giới thiệu một số đặc điểm về LINQ.. << Video này được thực hiện bởi tác giả Bửu Nguyễn (www.buunguyen.net/blog) dưới sự tài trợ của Microsoft Vietnam. CiOne đã được tác giả Bửu Nguyễn và đại diện Microsoft Vietnam chấp thuận cho đăng lại.>>
10/08/2011
Lượt xem: 3733

Combres

Combres Phần 2.2: Tìm hiểu cách sử dụng Combres

Bài tiếp theo trong phần 2 về sử dụng Combres. Đây là bài trình bày cuối cùng của tác giả về Combres.. << Video này được thực hiện bởi tác giả Bửu Nguyễn (www.buunguyen.net/blog) dưới sự tài trợ của Microsoft Vietnam. CiOne đã được tác giả Bửu Nguyễn và đại diện Microsoft Vietnam chấp thuận cho đăng lại.>>
11/08/2011
Lượt xem: 3016

Combres Phần 2.1: Tìm hiểu cách sử dụng Combres.

Bài này tác giả sẽ giới thiệu cách chúng ta làm việc với Combres, mã nguồn trong bài này đã được upload trong phần 1 của chủ đề Combres.. << Video này được thực hiện bởi tác giả Bửu Nguyễn (www.buunguyen.net/blog) dưới sự tài trợ của Microsoft Vietnam. CiOne đã được tác giả Bửu Nguyễn và đại diện Microsoft Vietnam chấp thuận cho đăng lại.>>
11/08/2011
Lượt xem: 2627
Câu hỏi mới nhất Khóa học xem nhiều nhất

Lập trình CSharp (C#)

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng..
Có 115 bài giảng. (22/08/2009)

Hệ điều hành Window

Khóa học giới thiệu các thủ thuật máy tính..
Có 77 bài giảng. (14/08/2009)

Lập trình Website với ASP.NET

ASP.NET là một nền tảng công nghệ dùng để..
Có 46 bài giảng. (08/01/2010)
Bài giảng mới nhất

Bài 8: ASP.NET - DataGridView

admin-(28/09/2013)

Bài 3: Ethernet LAN P2

admin-(13/09/2013)

Bài 3: Ethernet LAN P1

admin-(12/09/2013)
Blogs tác giả
CiOne ®2011
Đang tải dữ liệu