Đang xử lý...


Định dạng cột báo sẽ giúp tiết kiệm không gian trên đoạn văn bản, tạo cho văn bản rõ ràng hơn trong một số trường hợp. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tạo văn bản dạng cột báo, canh chỉnh kích thước, độ rộng và khoảng cách.
Thông tin bài giảng
Video hướng dẫn: Chương IV Tạo và định dạng cột báo cho đoạn văn
Bài giảng cùng chủ đề
184 Chương III Hướng dẫn sử dụng Tab và ví dụ minh họa

Giống như tạo một đơn xin việc mẫu, bạn phải để những đường gạch dưới để người dùng có thể ghi thông...

171 So sánh hai chế độ ngắt cột và khoảng cách cột báo

Phần cuối cùng về định dạng cột báo sẽ mô tả cho bạn hai cách ngắt cột để chuyển dữ liệu qua cột bạn...

170 Chương IV Điều chỉnh độ rộng khoảng cách và ngắt trang cột báo

Phần đầu chúng ta đã xem ứng dụng của cách định dạng cột báo. Trong bài này ta sẽ tìm hiểu cách thức...

159 Chương IV Chọn hàng, cột, ô và chỉnh Style mẫu cho Table

Trong chương này tôi sẽ trình bày tiếp cho các bạn cách chọn hàng, cột, ô trong bảng sau đó chúng ta...

145 Chương IV - Thao tác thêm, xóa, vị trí chữ theo hướng dọc hoặc ngang

Trong phần này bạn sẽ xem cách thao tác thêm, xóa, chèn dòng và cột trong bảng, Canh chỉnh văn bản theo...

157 Chương IV Draw Table và Table con, chuyển đổi văn bản thành Table

Bài trước chúng ta đã xem cách thêm, xóa, và thay đổi hướng chữ trong văn bản. Trong bài này chúng ta...

144 Chương IV - Sử dụng Menu ngữ cảnh và các công cụ thiết kế Table

Phần tiếp theo của chương IV chúng ta sẽ tìm hiểu các chức năng liên quan đến Table. Chúng ta sẽ tìm...

143 Chương IV - Giới thiệu về Table trong Word và ứng dụng

Trong chương IV này chúng ta sẽ khảo sát các chức năng theo tác với Table. Word 2007 hỗ trợ rất tốt các...

126 Thay đổi font mặc định trong MS Word 2007

Chúng ta thường thắc mắc tại sao mỗi lần mở file Word 2007 là đều bị bắt phải sử dụng font Calibri. Nếu...

125 Tạo đường gạch chéo trong ô ở MS Word 2007

72 Chương II Tạo mẫu văn bản với Themes trong Word 2007

Nếu bạn muốn sử dụng các mẫu định dạng lần này để áp dụng cho các lần sau thì sử dụng tính năng Themes...

Nội dung bài giảng

Bạn xem hết 03 phần liên quan để nắm được cách làm việc với cột báo.


Thảo luận bài viết
Gửi phản hồi Đăng ký theo dõi

Chưa có thảo luận nào cho bài giảng này. Hãy thảo luận bằng cách chọn "Gửi phản hồi"

Mức độ:
Click để đóng
CiOne ®2011
Đang tải dữ liệu