Đang xử lý...


Giới Thiệu khái niệm về mô hình 3 layer trong lập trình và Hướng dẫn cách tạo mô hình ba lớp cơ bản trên Java.
Thông tin bài giảng
Video hướng dẫn: Giới Thiệu Mô Hình 3-Layer Cơ Bản và Ứng dụng vào Java
Nội dung bài giảng

Giới Thiệu khái niệm về mô hình 3 layer trong lập trình và Hướng dẫn cách tạo mô hình ba lớp cơ bản dựa trên các đối tượng kết nối CSDL đã giới thiệu ở bài "Hướng dẫn tạo đối tượng kết nối trong java"  để tạo ra một mô hình kết nối CSDL theo lý thuyết 3 layer trong Java.

Thảo luận bài viết
Gửi phản hồi Đăng ký theo dõi

Chưa có thảo luận nào cho bài giảng này. Hãy thảo luận bằng cách chọn "Gửi phản hồi"

Mức độ:
Click để đóng
CiOne ®2011
Đang tải dữ liệu