Đang xử lý...


Form là cửa ngõ của một trang web, là công cụ duy nhất giúp bạn với người đọc tương tác với nhau cho dù có bằng email, diễn đàn, comments … thì đều là một dạng của form. Trong bài này chúng ta sẽ đi xây dựng một Form bằng HTML và sau đó sẽ dùng CSS để định dạng nó. Chúng ta sẽ không xử lý form này bằng PHP trong tutorial này.
Thông tin bài giảng
Video hướng dẫn: Tạo Form với HTML và CSS
Bài giảng cùng chủ đề
614 Dreamweaver CS4 Tutorial - 4 - Inserting Images

613 Dreamweaver CS4 Tutorial - 3 - Creating Tables

608 Dreamweaver CS4 Tutorial - 2 - Creating a New HTML File

607 Dreamweaver CS4 Tutorial - 1 - Creating a New Website

290 Hoàn thiện với CSS

Đây là phần 2 của Series “Tạo trang web bằng HTML”. Trong phần này chúng ta sẽ sử dụng CSS để hoàn thành...

289 Tạo trang web đầu tiên

Chắc chắn bạn cũng đang rất háo hức được làm một trang web bằng HTML từ vạch xuất phát đúng không? Bạn...

Nội dung bài giảng
Form là cửa ngõ của một trang web, là công cụ duy nhất giúp bạn với người đọc tương tác với nhau cho dù có bằng email, diễn đàn, comments … thì đều là một dạng của form. Trong bài này chúng ta sẽ đi xây dựng một Form bằng HTML và sau đó sẽ dùng CSS để định dạng nó. Chúng ta sẽ không xử lý form này bằng PHP trong tutorial này.
(Nội dung trích từ trang web: www.izwebz.com/video-tutorials/tao-form-voi-html-va-css/)
Thảo luận bài viết
Gửi phản hồi Đăng ký theo dõi

Chưa có thảo luận nào cho bài giảng này. Hãy thảo luận bằng cách chọn "Gửi phản hồi"

Mức độ:
Click để đóng
CiOne ®2011
Đang tải dữ liệu